Over Els de Clercq

Els de Clercq (1956) heeft een eigen praktijk als coach en geestelijk begeleider.
Zij houdt van de ruimte en de diepte waar het bij religie en spiritualiteit over gaat. Voor haar is religie verwant met kunst en creativiteit en gaat het erin om het vinden van je oorsprong en je oorspronkelijkheid.
Haar beleving van en opvattingen over spiritualiteit zijn sinds lange tijd de grenzen van kerk en christendom gepasseerd.
Wat niet wegneemt dat zij op een ruime en vrijzinnige manier binnen de kerk werkzaam is.

Zo werkt sinds 1983 zij als predikant in verschillende vrijzinnige gemeenten waarvan sinds 2002 in de Doopsgezinde Remonstrantse gemeente Nijmegen. Ook begeleidt zij huwelijken, uitvaarten en biedt zij ritueelbegeleiding buiten het verband van een kerk.

Zij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Volgde de opleiding aan het ITIP (instituut voor toegepaste integrale Psychologie). Deed de opleiding bibliodrama bij Jan Lap.
Zij volgde colleges spiritualiteit aan de Radboud Universiteit en aan het Titus Brandsma Instituut (TBI) te Nijmegen.
Aan het TBI deed ze de opleiding “In gesprek over de geestelijke weg”.
De laatste twee jaar was zij in opleiding bij Loucas van den Berg aan de AMEG (Academie voor muziek Educatie en Genezing). Daar deed zij opleidingen in meditatie, over leven en dood en in de helende stem en zielentoon.

Zij volgde veel cursussen op het gebied van creativiteit en spiritualiteit.
Met plezier combineert zij spirit met spel.